Middelbaar Veiligheidskundige (MVK)

Middelbaar Veiligheidskundige (MVK)
Na het volgen van diverse opleidingen op het gebied van veiligheid had ik behoefte aan diepgang en verbreding van kennis op het gebied van veiligheid. Ik wilde nog beter voorbereid en met voldoende kennis aan de slag.

Goede adviezen geven
Het goed en juist kunnen onderbouwen van voorstellen, stellingen, conclusies en constateringen is belangrijk in mijn huidige baan als Teamleider Veiligheid & Techniek bij Woonzorgcentrum De Westerkim in Hoogeveen. Het is een omgeving met veel verminderd zelfredzame bewoners. In september 2019 heb ik de opleiding Middelbaar Veiligheidskundige (MVK, Hobéon-SKO gecertificeerd) afgerond.

Geen aannames, maar onderzoeken
De opleiding bood mij de gewenste diepgang en verbreding. Geen aannames, maar onderzoeken waarom iemand iets op een bepaalde manier doet of waarom iets op een bepaalde manier wordt uitgevoerd. Er was aandacht voor het voorkomen van incidenten, het herkennen van gevaren, het inschatten van risico’s en het (laten) nemen van passende maatregelen.

Ik kan u uitstekend ondersteunen bij het maken van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en/ of taak risicoanalyse (TRA) en ben volledig op de hoogte van alle relevante wet- en regelgeving.

Geïnteresseerd in advies over veiligheid?
Neem contact op en ontvang een offerte op maat.