MVK

Middelbaar Veiligheidskundige (MVK)

Na het volgen van diverse opleidingen op het gebied van veiligheid, had Riek nog meer behoefte aan diepgang en verbreding van de kennis op het gebied van veiligheid. Riek wilde nog beter voorbereid, met voldoende kennis aan de slag. Het goed en juist kunnen onderbouwen van voorstellen, stellingen, conclusies en constateringen is belangrijk in haar baan als coördinator Veiligheid&Techniek bij Woonzorgcentrum De Westerkim in Hoogeveen. Een omgeving waarin men werkt met veel verminderd zelfredzame bewoners, en die aan de vooravond staat van een gefaseerde nieuwbouw, waar veel risico’s zijn waar iets fout kan gaan. In september 2019 heeft Riek de opleiding Middelbaar Veiligheidskundige (MVK, Hobéon-SKO gecertificeerd) afgerond.

De opleiding bood inderdaad de gewenste diepgang en verbreding. Geen aannames, maar juist onderzoeken waarom iemand iets op een bepaalde manier doet, waarom iets op een bepaalde manier wordt uitgevoerd en ook aandacht voor de vraag hoe we incidenten kunnen voorkomen. In de MVK opleiding is veel aandacht voor gevaren herkennen, risico’s inschatten en het als veiligheidskundige (laten) nemen van passende maatregelen.

Riek kan u uitstekend ondersteunen bij het maken van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en/ of taak risicoanalyse (TRA) en is volledig op de hoogte van alle relevante wet- en regelgeving.