Risico Inventarisatie & Evaluatie

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Volgens de wet is ieder bedrijf verplicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Bij een basis RI&E kijken we globaal naar de risico’s. Dit hangt nauw samen met de activiteiten die de organisatie uitvoert en de gevaren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Rapportage
Naar aanleiding van de RI&E stel ik een rapportage op, inclusief plan van aanpak en gewenste maatregelen. Ook vermeld ik, op basis van prioriteit, wanneer de risico’s gereduceerd of geëlimineerd kunnen worden. Ook geef ik aan welke aanvullende onderzoeken eventueel noodzakelijk zijn. De specifieke bevindingen en aanbevelingen bespreek ik uiteraard met u.

Wettelijke toetsing
Aansluitend kan ik, voor zover noodzakelijk en verplicht, ondersteuning geven bij de wettelijke toetsing van de basis RI&E. Aan de hand van de restrisico’s kan ik voor u de BHV-organisatie inrichten.

Geïnteresseerd in een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)?
Neem contact op en ontvang een offerte op maat.