Ontruimingsoefeningen

Ontruimingsoefeningen
Volgens de Arbowet bent u jaarlijks verplicht om een ontruimingsoefening te houden. Zie ook het Arboportaal. Een ontruimingsoefening is niet alleen belangrijk om aan de wet te voldoen, maar vergroot ook bij de medewerkers de bekendheid met het gebouw, de vluchtwegen en vluchtwegbewijzering. Daarnaast zet de oefening aan tot evaluatie en mogelijk een herziening van uw BHV-organisatie.

Wat kan ik voor u betekenen bij een ontruimingsoefening? 
Ik kan u van dienst zijn bij het volgende:

  • Voorbereiding, organisatie en begeleiding van de ontruimingsoefening
  • Evaluatie na afloop van de ontruimingsoefening met alle betrokkenen
  • Gegevensverwerking van datgene wat geconstateerd is tijdens de ontruimingsoefening, inclusief de aanbevelingen in het evaluatieverslag
  • Gebouwinstructie voorafgaand aan of in aanvulling op de ontruimingsoefening

Table top-spel
Via een spel (simulatie) met uw medewerkers kan ik een ontruimingsoefening uitvoeren. Dit zogenoemde ‘table top’-spel kent veel voordelen:

  • Er kan vaker geoefend worden met meerdere BHV’ers
  • Verschillende situaties kunnen in een kort tijdbestek uiteengezet worden.
  • Andere werknemers worden niet gestoord in hun werk
  • Door een simulatie raken BHV-ers sneller bekend met de uitvoering van hun ontruimingstaak.

Realistische ontruimingsoefeningen in scène gezet
Bij u op locatie kunnen realistische oefeningen in scène worden gezet. Onder het toeziend oog van een instructeur Brand & Ontruiming worden de BHV’ers getest op hun kennis en vaardigheden. Oefeningen op het eigen bedrijf spreken het meest tot de verbeelding en zijn het meest effectief. Ik verzorg deze trainingen in overleg met bijvoorbeeld de ARBO-coördinator of Hoofd-BHV.

Geïnteresseerd in hulp bij een ontruimingsoefening?
Neem contact op en ontvang een offerte op maat.