Ontruimingsoefening

Volgens de Arbowet bent u jaarlijks verplicht om een ontruimingsoefening te organiseren. Deze oefeningen zijn niet alleen nuttig omdat zo voldaan wordt aan de wettelijke verplichting. De oefening vergroot namelijk ook de bekendheid met het gebouw, de vluchtwegen en de vluchtwegbewijzering bij uw medewerkers. Daarnaast zet de oefening aan tot evaluatie en eventueel herziening van uw BHV-organisatie.

Riek Fictorie kan u van dienst zijn met de volgende activiteiten:
• Het voorbereiden, organiseren en begeleiden van de ontruimingsoefening;
• Het evalueren na afloop van de oefening met alle betrokkenen;
• Het verwerken van de gegevens zoals geconstateerd is tijdens de oefening inclusief de aanbevelingen in het evaluatieverslag.

Voorafgaand aan of in aanvulling op de oefening kan een gebouwinstructie gegeven worden. In combinatie met de oefening is het mede mogelijk om in een spelsimulatie een (ontruimings)oefening uit te voeren. Dit zogenoemde ‘table top’ spel kent veel voordelen: er kan vaker geoefend worden met meerdere BHV-ers en verschillende situaties kunnen in een kort tijdbestek uiteengezet worden. Bovendien worden andere werknemers niet gestoord: het werk kan gewoon doorgaan. Door een simulatie raken BHV-ers sneller bekend met de uitvoering van hun ontruimingstaak.

Bij u op locatie kunnen realistische oefeningen in scene gezet worden. Onder het toeziend oog van een instructeur Brand & Ontruiming worden de BHV-ers getest op hun kennis en vaardigheden. Oefeningen op het eigen bedrijf spreken het meest tot de verbeelding en zijn het meest effectief. Riek Fictorie verzorgt deze trainingen in overleg met bijvoorbeeld de ARBO-coördinator of Hoofd-BHV.