Over mij

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Jaren geleden ben ik begonnen met de cursus Kleine Blusmiddelen. Al snel volgden de basisopleiding BHV, de opleiding tot Ploegleider en Hoofd BHV. Ik werd Coördinator Bedrijfshulpverlening bij mijn eigen werkgever én andere organisaties. Zo heb ik voor een verpleeghuis, ziekenhuis, enkele verzorgingshuizen en een psychiatrische instelling de BHV-organisatie opgezet en onderhouden. Ik had er zoveel plezier aan dat ik door ben gegaan met de opleidingen Instructeur Brand & Ontruiming en Instructeur Eerste Hulp.

Tegenwoordig hou ik mijn kennis op peil door NIBHV-workshops te volgen en symposia bij te wonen. Nog elke dag geniet ik van alles rondom BHV.

Middelbaar Veiligheidskundige (MVK)
In 2019 heb ik de opleiding Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) afgerond met een scriptie over Bouwen aan Veiligheid. Hierdoor kan ik u ook adviseren over het herkennen van gevaren, het inschatten van risico’s en passende maatregelen. Met veel plezier maak ik een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en/of taak risicoanalyse (TRA)

Intern/extern vertrouwenspersoon
Onlangs ben ik gecertificeerd als intern/extern vertrouwenspersoon. Na 1/1/2024 heet dit LVV registervertrouwenspersoon. De opleiding heb ik afgerond bij het LIVP. Kijk voor meer informatie op www.lvvv.nl. 

Voor alle bedrijfstakken en als inhuur
Ondanks mijn ruime ervaring in de zorg ben ik ook inzetbaar voor andere bedrijfstakken, zoals verenigingen, MKB, horeca en scholen. Bovendien word ik regelmatig ingehuurd door externe opleiders op het onderdeel BHV.

Geïnteresseerd?
Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd? Neem gerust contact op en we bespreken de mogelijkheden.