Ervaring

ErvaringBijzonder aan Riek Fictorie is dat zij, in tegenstelling tot veel andere adviseurs en instructeurs, ervaring heeft binnen de totale bedrijfshulpverleningsorganisatie. Inmiddels is zij een professionele BHV consultant die in vele instellingen heeft gewerkt, maar zij begon als ‘gewone BHV’er’. Door deze brede ervaring weet Riek als geen ander in te spelen op de behoefte binnen uw organisatie. Riek vertelt daarover zelf:

Ik ben jaren geleden begonnen met een cursus Kleine Blusmiddelen op mijn werk. Dat sprak me zo aan dat ik me heb aangemeld als BHV’er. Ik heb toen zelf de basis-opleiding BHV gevolgd. Ik weet dus hoe het is om ‘onderaan de BHV-organisatie’ te staan!

Na een aantal jaar BHV’er te zijn geweest raakte ik meer en meer betrokken bij de bedrijfshulpverleningsorganisatie van mijn werkgever. Ik hield me eerst alleen bezig met het verpleeghuis waar ik werkte, maar uiteindelijk werd ik Coördinator Bedrijfshulpverlening van dit verpleeghuis, een ziekenhuis, enkele verzorgingshuizen en een psychiatrische instelling. Daartoe had ik opleidingen gevolgd tot Ploegleider en Hoofd BHV.

Voor deze instellingen heb ik de BHV-organisatie opgezet en natuurlijk onderhouden. Ik wilde mijn kennis graag overdragen. Daarom kwam ik ook zelf als instructeur voor de klas. En waar rook is, is vuur, dus het vuurtje breidde zich uit… Daarom heb ik de opleidingen tot Instructeur Brand & Ontruiming en Instructeur Eerste Hulp (incl. reanimatie en AED) succesvol gevolgd.

Toch was het pakket niet compleet. Daarom heb ik, als een van de eerste mensen, de opleiding tot Crisiscoördinator zorginstellingen afgerond. Als erkend crisiscoördinator weet ik alles van zorgcontinuïteit. Ik kan uw instelling helpen voorbereiden op een crisis.

Natuurlijk houd ik deze kennis ook op peil. Ik sta niet alleen dagelijks nog in de praktijk, ik zorg ook dat het met de theorie goed blijft zitten. Recent heb ik bijvoorbeeld opnieuw examen gedaan voor Hoofd Bedrijfshulpverlening. Ook voor mij zelf een test om te kijken of ik nog steeds op de hoogte ben van de nieuwste informatie. Daarnaast zorg ik dat mijn kennis actueel blijft door het volgen van diverse NIBHV workshops en het bijwonen van symposia en bijeenkomsten in het kader van Brandveiligheid in de Zorg en de brandveiligheidsmatrix. Want net als bij BHV geldt dat het papiertje niet alles zegt: je moet het bijhouden om in te kunnen spelen op de actualiteit.

Riek is NIBHV instructeur en ook instructeur volgens de Europese reanimatieraad.