Grensoverschrijdend gedrag

Er is sprake van grensoverschrijdend gedrag wanneer één van de partijen niet (vrijwillig) instemt met uitingen of gedragingen van een ander. Wat verstaan we hier precies onder? En hoe vaak komt seksueel grensoverschrijdend gedrag voor in Nederland? Hoe gaan we om met agressie, welke soorten agressie komen we tegen, hoe gaan we om met pesten, zo kunnen we nog wel even doorgaan.

In de trainingen geeft Riek op basis van theorie en de praktijk concrete handvaten voor het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. U leert onder andere wat we wel en wat we niet moeten accepteren.