BHV-Trainingen


Elke werkgever is volgens de Arbowet verantwoordelijk voor de veiligheid van alle aanwezigen (medewerkers, bezoekers etc.) binnen een bedrijf. Iedere organisatie met personeel zal daarom één of meerdere bedrijfshulpverleners moeten opleiden en opgeleid houden. Daarnaast moet elke werknemer weten hoe er ontruimd wordt en moeten zij oefenen met ontruimen.

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf echter iets gebeurt dan zijn het BHV’ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is en wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. De BHV’ers zorgen er samen voor dat de mensen zonder paniek, maar wel zo snel mogelijk, het gebouw kunnen verlaten. Daarna nemen de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) het over. De BHV’ers zorgen ervoor dat letsel en schade zoveel mogelijk beperkt blijven.

BHV’ers doen het volgende:
– Eerste hulp verlenen
– Een beginnende brand bestrijden
– Ontruimen

De BHV-organisatie is uiteraard afhankelijk van de aard en grootte van uw organisatie. Niet elke medewerker hoeft een dure uitgebreide training te volgen. Graag kijkt Riek Fictorie samen met u wat er nodig is om een veilige omgeving te bieden voor uw medewerkers, klanten en bezoekers. BHV is maatwerk: elke organisatie is anders. Laat daarom uw veiligheid onze zorg zijn!

Uiteraard worden de data van trainingen in overleg vastgesteld. Dat is immers ons principe: zorg op maat. Riek Fictorie is daarin zeer flexibel: trainingen in de avonduren en het weekend zijn in overleg ook mogelijk.

Tarieven
Neem voor de scherpe tarieven contact met ons op.