Vertrouwenspersoon

Gecertificeerd vertrouwenspersoon
Landelijk worden er vanaf 1 januari 2024 strengere eisen gesteld aan een vertrouwenspersoon. Ik voldoe aan alle (nieuwe) eisen en ben LVV-registervertrouwenspersoon. Dit houdt in dat ik u kan ondersteunen bij:

  • het opvangen, begeleiden en adviseren van melders.
  • het voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur en management.

Over de taken van een vertrouwenspersoon leest u meer op het Arbo-portaal.

Een veilige werkomgeving
Als werkgever heeft u de plicht te zorgen voor een veilige werkomgeving. In de ARBO-wet (art. 3) is vastgelegd dat ieder bedrijf een goed werkgever moet zijn. Dit houdt onder andere in dat u beleid moet hebben, gericht op het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De arbeidsinspectie controleert actief op de uitvoering van het beleid. Hierbij kijkt men ook of binnen het bedrijf, hoewel niet verplicht, een vertrouwenspersoon is aangesteld.

Wanneer kan een medewerker een vertrouwenspersoon inschakelen?
Dit kan bij ongewenst gedrag/ psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Met ongewenst gedrag wordt bedoeld:

  • Pesten
  • Discriminatie
  • Agressie
  • (Seksuele) intimidatie
  • Werkdruk
  • Onjuiste behandeling door collega’s en/of leidinggevende (bijv. onterechte beschuldiging van strafbare feiten)

Geïnteresseerd in mijn diensten als vertrouwenspersoon?
Neem contact op en ontvang een offerte op maat.