Introductie

Riek Fictorie biedt opleidingen en adviezen op het gebied van zorgcontinuïteit, crisismanagement en bedrijfshulpverlening (BHV). Sinds 2020 verzorgt Riek ook trainingen op het gebied van grensoverschrijdend gedrag en is ze zelf agressieacteur. Daarnaast kunt u bij Riek terecht voor het opzetten van een eigen bedrijfsopvangteam (Botteam).

Riek verzorgt met veel enthousiasme de trainingen en oefeningen op locatie. Ook voor inventarisaties, preventieronden, het schrijven van bedrijfsnoodplannen en afdelingsgebonden ontruimingsplannen, het verzorgen van een basis bedrijfshulpverlening– of herhalingscursus BHV of het verzorgen van een reanimatiecursus conform NNR of NIBHV kunt u bij haar terecht. Zij heeft hierin meer dan 20 jaar ervaring en is gespecialiseerd in BHV in de Zorg. Door met de juiste scenario’s te werken, weet ze waarover het gaat en wat van belang is. U kunt zeker zijn van een organisatie die kan inspelen op veranderende omstandigheden door het “Zorg op Maat”-pakket: Riek kijkt samen met u wat past bij uw organisatie.

In 2012 heeft Riek het diploma Crisiscoördinator Zorginstellingen behaald. We weten vaak wel wat we moeten doen als er brand is, maar hoe gaan we verder na een brand? Waar laten we dan onze cliënten? En wat doen we als we te maken krijgen met een stroomstoring? Of als er geen personeel is? Of bij een pandemie? Riek is gespecialiseerd in deze zorgcontinuïteit. Haar advies leidt tot een zorgcontinuïteitsplan. Ook geeft ze crisismanagementtrainingen.

In 2019 heeft Riek de opleiding Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) afgerond met een scriptie over Bouwen aan Veiligheid. In haar dagelijkse werk heeft Riek de afgelopen jaren te maken met nieuwbouw van Woonzorgcentrum De Westerkim. Niet alleen daarvoor kwam deze opleiding als welkome aanvulling, maar ook andere klanten kan zij adviseren over het herkennen van gevaren, het inschatten van risico’s en het als veiligheidskundige (laten) nemen van passende maatregelen.

Riek kan u uitstekend ondersteunen bij het maken van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en/of taak risicoanalyse (TRA). Zij brengt u volledig op de hoogte van de wet- en regelgeving.