BHV Basis

BHV basis
Elke werkgever is volgens de Arbowet verantwoordelijk voor de veiligheid van alle aanwezigen (medewerkers, bezoekers etc.) binnen een bedrijf. Iedere organisatie met personeel zal daarom één of meerdere bedrijfshulpverleners moeten opleiden.

Bij een basis BHV-opleiding leert uw medewerker het volgende:
• Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
• Het beperken en bestrijden van een beginnende brand
• Het voorkomen en beperken van ongevallen;
• In noodsituaties alarmeren en evacueren van alle medewerkers en andere personen in de organisatie;
• Het alarmeren van en samenwerken met externe hulpverleningsinstanties.

De basis BHV-cursus is opgesplitst in twee delen: Eerste Hulp (ook wel levensreddende handelingen genoemd) en Brand, Ontruiming en Communicatie. Beide delen worden met een apart examen afgesloten. De beide examens bestaan uit een praktijk- en theoriegedeelte. De cursus duurt twee dagen.

In de zorg komt het vaak voor dat BHV’ers alleen worden opgeleid voor het deel Brand & Ontruiming. Binnen veel zorginstellingen zijn er voldoende verpleegkundigen de die Eerste Hulp handelingen goed beheersen. Dan duurt deze basiscursus 1 dag.

Deelnemers die een voldoende scoren op praktijk en theorie krijgen het certificaat ‘Bedrijfshulpverlener’. Een certificaat maakt zowel voor de kandidaat als voor de werkgever aantoonbaar dat de cursist over de vereiste kennis en vaardigheden beschikt. De certificering gebeurt door het NIBHV. Zodoende bent u er zeker van dat de BHV-ers goed worden opgeleid.