Preventieronden

Bij een preventieronde wordt een rondgang door het gebouw gemaakt. Daarbij wordt alles bekeken wat van invloed kan zijn op de veiligheid. U kunt hierbij denken aan vluchtroutes, maar ook aan brandgevaarlijke feestversiering. Alle voorzieningen die aanwezig zijn om een veilige omgeving te bieden (bijvoorbeeld brandblussers) moeten in orde zijn en er moet voldaan worden aan de bestaande wet- en regelgeving.

Riek Fictorie is op de hoogte van alle actuele wetgeving en besluiten over het veilig bouwen en gebruiken van gebouwen en woningen. Zij zal een schriftelijk verslag uitbrengen van elke preventieronde met daarin concrete aanbevelingen. Aan de orde komen o.a.:
* EHBO middelen
* Brandblusmiddelen
* Vluchtwegen
* Alarmering/ontruimingssysteem
* Noodverlichting
* Algehele veiligheid