Preventieronden

Preventieronden
Bij een preventieronde maak ik een rondgang door het gebouw. Hierbij heb ik een scherp oog voor alles wat van invloed kan zijn op de veiligheid. Denk aan vluchtroutes, (brandgevaarlijke) feestversiering of brandblussers. Daarnaast toets ik of alles voldoet aan de bestaande wet- en regelgeving.

Actuele wetgeving
Ik ben op de hoogte van alle actuele wetgeving, besluiten over veilig bouwen en het gebruik van gebouwen en woningen. Ik zal een schriftelijk verslag uitbrengen van elke preventieronde met daarin concrete aanbevelingen. Aan de orde komen o.a.:

  • EHBO middelen
  • Brandblusmiddelen
  • Vluchtwegen
  • Alarmering/ontruimingssysteem
  • Noodverlichting
  • Algehele veiligheid

Geïnteresseerd in een preventieronde voor de veiligheid?
Neem contact op en ontvang een offerte op maat.