Bedrijfsnoodplan

Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Hoe worden de restrisico’s die uit de RI&E voorkomen ingevuld? Deze gegevens vormen het bedrijfsnoodplan, kortweg het BNP. Bij grotere bedrijven bestaat het BNP veelal uit twee delen: beleidsplan en operationeel plan. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf wordt dit bekeken.

In het Bedrijfsnoodplan worden de gegevens van het bedrijf vermeld en alle taken en verantwoordelijkheden. Ook staat erin wat elke medewerker moet volgen aan scholing en welke procedures moeten worden gevolgd.
Ook het ontruimingsplan maakt deel uit van het Bedrijfsnoodplan, want er kan er altijd een calamiteit zich voordoen, zoals een brand of een bommelding. Daarbij kan het nodig zijn om het gebouw zo snel en veilig mogelijk te ontruimen. Het ontruimingsplan is hierbij een noodzakelijk instrument. Een ontruimingsplan bevat de maatregelen die genomen dienen te worden en onder wiens leiding deze vallen bij een ontruiming. Uiteraard dient dit goed geïmplementeerd te worden binnen uw bedrijf/organisatie. Het zal besproken worden met het management, ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging en met de brandweer.

Riek Fictorie kan voor uw organisatie een bedrijfsnoodplan opstellen. Wilt u meer weten, neem dan voor een geheel vrijblijvend gesprek of offerte contact op.