Beheerder brandmeldinstallatie

In juli 2019 heeft Riek de opleiding tot beheerder brandmeldinstallatie naar tevredenheid afgerond.

Een werkgever en/of eigenaar van een pand dient te voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom brandveiligheid. In de wet staat dat iedere organisatie een verantwoordelijke moet hebben voor het beheer van de brandmeldinstallatie. Deze beheerder is verantwoordelijk voor de bediening en het beheer van de brandmeldinstallatie.

De taken van een beheerder brandmeldinstallatie bestaan uit het uitvoeren van periodieke controles, het voorkomen van valse alarmmeldingen en het bijhouden van een logboek. Daarnaast onderhoudt de beheerder brandmeldinstallatie het contact met het branddetectiebedrijf en dus ook de onderhoudsdeskundige. Daarnaast dient de beheerder brandmeldinstallatie in het bezit te zijn van een erkent BBMI-certificaat.

Beheer aan uw brandmeldinstallatie uitbesteden? Heeft u geen erkende beheerder brandmeldinstallatie in dienst die maandelijks uw brandmeldinstallatie beheerd? Dan voldoet u niet aan de wet en zet u de veiligheid van uw personeel & bezoekers op het spel. Daarnaast riskeert u ook een boete als u een inval krijgt van de brandweer of uw iemand van uw gemeente.

Maandelijkse taken Beheerder Brandmeldinstallatie

De maandelijkse taken van een beheerder brandmeldinstallatie omvatten de volgende werkzaamheden:

 • Controle op de doormelding en de ontvangst van storingsmeldingen.
 • Visuele controle van de brandmeldcentrale, brandmelders, nevenpanelen, brandweerpanelen en ledtest.
 • Controle op de doormelding en de ontvangst van een handbrandmelding en een automatische brandmelding.
 • Het bijwerken van een (digitaal) logboek.

Vier/acht maandelijkse taken Beheerder Brandmeldinstallatie

Na vier en acht maanden zijn er extra taken die de beheerder brandmeldinstallatie moet uitvoeren.

 • De werking van de meldfunctie van alle meldergroepen checken op de brandmeldcentrale en/of nevenpanelen.
 • De bereikbaarheid van alle handbrandmelders controleren en de visuele controle op de werking ervan.
 • De vrije ruimte rond alle automatische brandmelders controleren en visuele controle op de werking ervan.
 • De overeenstemming van de alarmorganisatie/BHV-organisatie met de aanwezige voorzieningen en de huidige situatie controleren.
 • Veranderingen in ruimtegebruik, inrichting, ventilatie of bouwconstructie in de gaten houden.
 • De overeenstemming van installatietekeningen, plattegronden en blokschema’s met de huidige situatie controleren.
 • Het logboek bijwerken

Risico bij het niet uitvoeren van de taken: boetes

Wat gebeurt er met uw brandmeldinstallatie wanneer de beheerder zijn taken niet met regelmaat uitvoert? De kans op vals alarm neemt toe, wat u veel geld kan kosten. Boetes voor een vals alarm kunnen oplopen van € 1.000,- tot € 1.500. Ook verslechtert dit de conditie van uw installatie, waardoor storingen zich voor kunnen doen. Het beheren van uw brandmeldinstallatie is daarom onmisbaar voor het optimaal functioneren ervan.